Prime-korko

Mikä on prime-korko?

Prime-korko on yksittäisen pankin itse asettama oma viitekorko. Pankki voi omalla päätöksellään muuttaa prime-korkoa. Prime-korko seuraa markkinakorkoja, joten esimerkiksi taloudelliset näkymät, yleinen korkotaso sekä inflaatio-odotukset vaikuttavat koron muutoksiin.

Vuoden 2024 alussa niin OP Prime kuin Nordea Prime olivat 3,50 prosentissa. S-Primen lukema oli 2,50 prosenttia ja Danske Primen 2,10 prosenttia.

Valtaosa suomalaisten asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euribor-viitekorkoon. Prime-koron käyttö asuntolainan viitekorkona on selvästi harvinaisempaa.

12 kuukauden euriboriin sidotun asuntolainan korko muuttuu vuoden välein euriborin liikkeiden mukaisesti. Prime-koron muutoksista sen sijaan päättää pankki itse.

Pankit ovat välillä saaneet Finanssivalvonnalta eli Fivalta kritiikkiä siitä, että euriborien noustessa pankit nostavat myös omia prime-korkojaan hyvin nopeasti ylöspäin, mutta päinvastaisessa tilanteessa prime-korkoja lasketaan hitaasti.

Pankit ovat puolustelleet toimintamalliaan sillä, että talletusasiakkaat saavat nauttia korkeammasta talletuskorosta pidempään. Edellytyksenä tällöin on, että talletuskorko on sidottu prime-korkoon. Laina-asiakkaille hidastelu prime-koron laskussa voi kuitenkin tulla kalliiksi.

Esimerkki prime-korosta:

Asuntolaina on sidottu pankin omaan prime-korkoon, joka on lainanottohetkellä lukemissa 3,50 %.

Prime-koron päälle pankki lisää asiakaskohtaisen marginaalin, joka on tässä tapauksessa 0,50 %.

Tällöin asuntolainan korko on 4,00 %.

Kun tähän korkoon lisätään päälle asuntolainan muut kulut, esimerkiksi kuukausittaiset tilinhoitokulut ja mahdollinen sopimusmaksu, saadaan muodostettua asuntolainan todellinen vuosikorko.

 

Prime vai euribor viitekoroksi asuntolainaan?

Viime vuosien aikana yli 90 prosenttia suomalaisten uusista asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euribor-viitekorkoon. Vuoden 2023 aikana kolmen kuukauden euribor kasvatti kuitenkin selvästi suosiotaan.

Taloustaito-lehden säännöllisesti tekemien vertailujen perusteella prime-korkoon sidotut asuntolainat ovat viime vuosina olleet kokonaiskoroltaan euriboriin-sidottuja lainoja kalliimpia.

Euriborin etuna voidaan yleisesti ottaen pitää ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä. 12 kuukauden euriborin asuntolainansa viitekoroksi ottava henkilö tietää vuodeksi eteenpäin asuntolainansa koron.

Prime-korko sen sijaan muuttuu pankkien päätösten mukaisesti.

 

Tarkista OP:n, Nordean ja muiden pankkien prime-korot

Pankkien Prime-korkojen nykyisen tason voit tarkistaa pankkien verkkosivuilta, Suomen Pankin verkkosivuilta tai esimerkiksi Kauppalehti.fi:stä.

Kauppalehden sivuilta näet helposti myös prime-korkojen viimeisimmät muutosajankohdat.

Pankin tulee ilmoittaa oman prime-korkonsa muutoksesta vähintään 14 päivää etukäteen.

Päivitetty viimeksi 2024-01-15