Viitekorko

Mitä viitekorko tarkoittaa?

Viitekorko tarkoittaa julkisesti noteerattua korkoa, jonka nykyinen taso on kenen tahansa tarkistettavissa. Yleisimpiä viitekorkoja Suomessa ovat euribor-korot sekä pankkien omat viitekorot eli prime-korot.

Viitekoron käsite tulee monille suomalaisille tutuksi asuntolainaa haettaessa. Selvästi yleisin viitekorko suomalaisten asuntolainoissa on 12 kuukauden euribor. Prime-korkojen käyttö viitekorkona on selvästi harvinaisempaa.

Euribor- tai prime-viitekorkoon sidottujen lainojen ja luottojen korko nousee tai laskee viitekoron liikkeiden mukaisesti. Esimerkit löydät seuraavien väliotsikoiden alta.

Asuntolainojen lisäksi myös kulutusluottojen ja luottokorttien korot on usein sidottu euribor-viitekorkoon. Kolmen kuukauden euribor on hyvin yleisesti käytetty viitekorko kulutusluotoissa ja luottokorteissa.

Myös pankin talletusasiakkailleen maksama korko voi olla sidottu prime- tai euribor-viitekorkoon.

Euribor-korkojen nykytason voit tarkistaa Suomen Pankin verkkosivuilta.

Viitekorkoja käytetään myös monissa muissa monimutkaisemmissa rahoitusinstrumenteissa, kuten esimerkiksi vaihtuvakorkoisissa arvopapereissa sekä optio-, termiini- ja koronvaihtosopimuksissa.

 

Esimerkki euribor-viitekorkoon sidotusta asuntolainasta

Henkilö ottaa pankista asuntolainan, joka on sidottu 12 kuukauden euriboriin. Lainanottohetkellä 12 kuukauden euribor on lukemissa 0,00%. Euriborin päälle pankki lisää oman marginaalinsa. Marginaali on se osa korosta, jolla pankki tekee voittoa. Jos marginaali on esimerkiksi 0,50%, lainan kokonaiskorko on 0,50%.

12 kuukauden kuluttua euriborin arvo tarkistetaan, ja se on noussut lukemiin 0,20%. Tällöin asuntolainan kokonaiskorko seuraavan vuoden ajan on 0,20% + 0,50% = 0,70%. Vuoden kuluttua euriborin arvo tarkistetaan jälleen, ja lainan korko muuttuu euriborin liikkeiden mukaisesti.

Euribor-viitekoron nousu siis nostaa lainan kokonaiskorkoa, jolloin asuntolainan kulut nousevat. Jos euribor on miinuksella, uusissa asuntolainasopimuksissa sen arvona käytetään kuitenkin aina vähintään nollaa. Miinusmerkkistä euriboria ei tällöin miinusteta asuntolainan marginaalista.

Euribor kertoo käytännössä sen, millä korolla euroalueen pankit lainaavat rahaa toisilleen. Lainaa myöntäessään pankki lisää euriborin päälle oman marginaalinsa, koska se tietysti haluaa tehdä luotonannolla voittoa.

Marginaali pysyy lähtökohtaisesti samana koko laina-ajan, ellet sitten itse mene kilpailuttamaan sopimusehtoja uusiksi pankin kanssa.

Kun asuntolainan koron eli nimelliskoron (viitekorko + pankin marginaali) päälle lisätään lainan mahdollinen sopimusmaksu sekä mahdolliset tilinhoitokulut, saadaan asuntolainan todellinen vuosikorko. Se ottaa huomioon myös kaikki muut lainan kustannukset koron lisäksi.

Asuntolainan koron ei kuitenkaan ole pakko olla sidottu vaihtuvaan euribor- tai prime-viitekorkoon, vaan korko voi olla myös kiinteä.

 

Esimerkki prime-viitekorkoon sidotusta asuntolainasta

Prime-korko on pankin oma viitekorko, jota pankki voi omalla päätöksellään muuttaa. Esimerkiksi Nordea Prime -koron muutoksista päättää Nordean johtokunta.

Pääsääntöisesti prime-korot seuraavat euribor-markkinakorkojen liikkeitä, mutta muuttuvat melko rauhallisessa tahdissa.

Jos pankin prime-korko on esimerkiksi 0,40% ja pankki lisää sen päälle oman 0,50%:n marginaalinsa, lainan kokonaiskorko on 0,90%. Jos prime-korko muuttuu, lainan kokonaiskorko muuttuu.

Pankkien prime-korkojen nykytasot voit tarkistaa Kauppalehden verkkosivuilta.

Lisätietoa aiheesta:

 

Mikä on viitekorkojen tarkoitus?

Viitekoroilla on tärkeä merkitys niin rahoitus- ja pankkijärjestelmälle kuin koko taloudellekin.

Viitekoron käyttäminen selkeyttää ja yhdenmukaistaa vaihtuvakorkoisia rahoitussopimuksia kaikkien osapuolten kannalta. Yritykset, pankit ja muut organisaatiot voivat myös hyödyntää viitekorkoja taseensa varojen arvonmäärityksessä.

Myös keskuspankit hyötyvät toiminnassaan viitekoroista, ja esimerkiksi Euroopan keskuspankki (EKP) seuraa viitekorkoja ylläpitäessään hintavakautta euroalueella.

 

Mikä viitekorko asuntolainaan kannattaa valita?

Ylivoimainen valtaosa suomalaisten ottamista uusista asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin. Sen etuna voidaan pitää läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.

Jos asuntolainasi viitekorko on euribor 12kk, tiedät vuodeksi eteenpäin asuntolainasi koron. Prime-korot puolestaan muuttuvat pankkien tekemien omien päätösten mukaisesti.

Taloustaito-lehti vertailee säännöllisin väliajoin eri viitekorkoihin sidottujen asuntolainojen korkotasoja. Vertailujen perusteella euriboriin sidotut asuntolainat ovat viime vuosien aikana olleet edullisempia prime-korkoihin sidottuihin lainoihin nähden. Katso esimerkki linkin takaa.