Mitä korko tarkoittaa? Tutustu korkosanastoon

Korko tarkoittaa rahan hintaa. Kun otat pankista lainaa, maksat heille korkoa korvaukseksi siltä ajalta, jolloin raha ei ole pankin käytössä. Vastaavasti pankki voi maksaa pientä korkoa myös sinulle, jos talletat pankkiin rahaa.

Lainoissa korko on pääsääntöisesti sitä korkeampi, mitä riskipitoisemmasta lainasta on kyse. Luottoriskin lisäksi myös haettavan lainan määrä, pankkien välinen kilpailu sekä yleinen markkinatilanne ja inflaatio voivat vaikuttaa lainojen korkoihin.

Esimerkiksi asuntolaina on pankille monia muita lainatuotteita vähäriskisempi, koska asuntolainalla ostettava asunto toimii käytännössä aina lainan vakuutena.

Jos velallinen ei maksaisi lainaa takaisin pankille, pankki voisi viime kädessä realisoida vakuuden eli myydä asunnon. Näin pankki saisi takaisin vähintäänkin suurimman osan lainatuista rahoista.

Vakuudettomissa lainoissa pankin luottotappioriski on huomattavasti suurempi, mistä johtuen myös korko on isompi.

Esimerkiksi kulutusluotot myönnetään useimmiten ilman reaalivakuuksia, eli lainanhakijan ei tarvitse asettaa omaisuuttaan lainan takaisinmaksun pantiksi. Tämä riski on hinnoiteltu lainan korkoon.

Korot ilmoitetaan useimmiten vuosikorkoina. Esimerkiksi luottokorttien kohdalla luottojen korkoja näkee kuitenkin välillä ilmoitettavan sekä vuotuisena että kuukausittaisena korkona.

Lainojen kohdalla korko lasketaan jäljellä olevasta pääomasta. Jos esimerkiksi 1000 euron lainan korko on 10 prosenttia ja laina maksetaan takaisin vuoden aikana 12 samansuuruisessa erässä, lainan korkokulut ovat 55 euroa ja takaisin maksettava summa kaikkineen 1055 euroa.

Tämä johtuu siitä, että lainan pääoma pienenee joka kuukausi, jolloin myös korkoa maksetaan alkuperäistä lainasummaa pienemmästä määrästä.


Ota korkotermit haltuun

Lainojen korkoihin liittyviä erilaisia termejä on olemassa lukuisia. Korkotermeistä monille tutuimpia ovat nimelliskorko, marginaalikorko, todellinen vuosikorko, viitekorko, euribor sekä prime.

Alla on selitetty lyhyesti, mitä termit tarkoittavat. Jokaisesta korkotermistä voit lukea myös kattavamman artikkelin, jossa on vastattu esimerkkien kera yleisimpiin kyseistä korkoa koskeviin kysymyksiin.

 

Nimelliskorko

Nimelliskorko tarkoittaa lainan korkoa. Se kertoo kuitenkin ainoastaan lainan koron määrän, eikä ota huomioon mitään muita lainasta tai luotosta aiheutuvia mahdollisia kuluja, kuten esimerkiksi avausmaksua tai kuukausittaisia tilinhoitopalkkioita.

 

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on lainojen ja rahoitustuotteiden vertailua helpottava tunnusluku, joka ottaa koron lisäksi huomioon myös muut lainakulut, kuten esimerkiksi tilinhoitopalkkiot ja mahdolliset avausmaksut tai nostokulut. Tästä syystä todellinen vuosikorko on nimelliskorkoa parempi mittari, kun vertailet lainakustannuksia.

 

Viitekorko

Viitekorko tarkoittaa julkisesti noteerattua korkoa, jonka nykyinen taso on kenen tahansa tarkistettavissa. Yleisimpiä viitekorkoja Suomessa ovat euribor-korot sekä pankkien omat viitekorot eli prime-korot.

 

Euribor-korko

Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden yhteinen viitekorko, joka on suomalaisille hyvin tuttu esimerkiksi asuntolainojen, opintolainojen, kulutusluottojen ja luottokorttien viitekorkona. Euribor-korko kertoo yksinkertaistetusti sen, millä korolla eurooppalaiset pankit lainaavat rahaa vakuudettomasti toisilleen.

 

Prime-korko

Prime-korko on yksittäisen pankin itse asettama oma viitekorko. Pankki voi omalla päätöksellään muuttaa prime-korkoa. Prime-korko seuraa markkinakorkoja, joten esimerkiksi taloudelliset näkymät, yleinen korkotaso sekä inflaatio-odotukset vaikuttavat koron muutoksiin.

 

Marginaalikorko

Lainan marginaali eli marginaalikorko on se osa korosta, jolla pankki tai rahoitusyhtiö tekee voittoa. Kyseinen termi tulee sinulle tutuksi esimerkiksi silloin, jos otat asuntolainaa tai kulutusluottoa tai maksat pois korollista luottokorttivelkaa.

 

Kiinteä korko

Muuttuvaan euribor- tai prime-korkoon sidotut lainat ovat vaihtuvakorkoisia lainoja. Sen sijaan kiinteäkorkoisen lainan korko pysyy samana koko ennalta sovitun ajan.

 

Vaihtuva korko

Suurin osa suomalaisten asuntolainoista on vaihtuvakorkoisia, ja yleisimmin ne on sidottu euribor-viitekorkoon. Lue artikkelista, miten vaihtuvakorkoinen laina käytännössä toimii.

 

Ohjauskorko

Ohjauskorko on keskuspankkien tärkeimpiä työkaluja talouspolitiikan toteuttamisessa. Ohjauskoron avulla keskuspankki voi säädellä rahan tarjontaa ja kysyntää ja tällä tavoin vaikuttaa inflaatioon ja talouden näkymiin.

 

Reaalikorko

Lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistuna reaalikorko tarkoittaa korkoa, josta on siivottu pois inflaation eli rahan arvon heikkenemisen vaikutus.

 

Viivästyskorko

Viivästyskorko on velkojalle maksettava korvaus siitä, ettet ole suorittanut maksua ajoissa. Voit joutua maksamaan viivästyskorkoa, jos et maksa laskua viimeistään eräpäivänä. Tutustu tarkemmin viivästyskoron laskemiseen ja koron määrään.

 

Päivitetty viimeksi 2023-12-29