Viivästyskorko

Mitä viivästyskorko tarkoittaa ja milloin sitä maksetaan?

Viivästyskorko on velkojalle maksettava korvaus siitä, ettet ole suorittanut maksua ajoissa. Voit joutua maksamaan viivästyskorkoa, jos et maksa laskua viimeistään eräpäivänä. Viivästyskoron tarkoitus on kannustaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä maksamaan laskunsa ajoissa.

Jos laskuun tai sopimukseen on merkitty eräpäivä, viivästyskorkoa kertyy maksettavaksi välittömästi eräpäivän jälkeisestä päivästä alkaen.

Käytännössä viivästyskorkoa vaaditaan kuitenkin yleensä maksettavaksi vasta maksumuistutuksen yhteydessä tai maksumuistutuksen jälkeen lähetettävän maksuvaatimuksen eli puhekielisesti perintäkirjeen yhteydessä.

Muutaman päivän myöhästyminen eräpäivästä ei siis vielä automaattisesti tarkoita sitä, että tosiasiassa joutuisit maksamaan viivästyskorkoa.

Jos velalle ei syystä tai toisesta ole määritelty tarkkaa eräpäivää, viivästyskoron laskeminen alkaa vasta 30 päivän jälkeen laskun lähettämispäivästä tai siitä päivämäärästä, jolloin maksusuoritusta on vaadittu.

Myös vuokrasopimuksiin on usein kirjattu, että maksun myöhästymisestä voidaan periä korkolain mukainen viivästyskorko. Seuraavista kappaleista voit lukea, paljonko viivästyskorko tällä hetkellä on ja millaisia summia myöhässä olevista maksuista käytännössä voi kertyä.

 

Voimassa oleva viivästyskorko aikavälillä 1.1.-30.6.2024

Viivästyskoron määrä perustuu korkolakiin. Suomen Pankki vahvistaa viivästyskoron puolivuosittain.

  • Viivästyskorko vuoden 2024 puoliväliin asti on kuluttajille enintään 11,50 prosenttia vuodessa.
  • Yritysten välisessä kaupankäynnissä sovellettava viivästyskorko on enintään 12,50 prosenttia ellei muusta ole sovittu.

Käytännössä viivästyskorko muodostuu Euroopan keskuspankin määrittelemästä vaihtuvasta viitekorosta, johon lisätään korkolaissa mainittu prosenttilukema.

Kuluttajille tämä prosenttilukema on 7,00 %. Kun tällä hetkellä (1.1.-30.6.2024) korkolain perusteella vahvistettu viitekorko on 4,50 %, viivästyskorko on yhteensä 4,50+7 = 11,50 prosenttia.

Kaupallisissa eli yritysten välisissä sopimuksissa viitekorkoon puolestaan lisätään 8,00 %, jolloin voimassa oleva viivästyskorko on 4,50+8 = 12,50 prosenttia.

Viivästyskoron määrä tarkistetaan seuraavan kerran vuoden 2024 puolivälissä.

 

Viivästyskoron määrän muutokset viime vuosina

AjanjaksoViivästyskorko
kuluttajille
Viivästyskorko
kaupallisissa
sopimuksissa
1.1.-30.6.
2024
11,50 %12,50 %
1.7.-31.12.
2023
11,00 %12,00 %
1.1.-30.6.
2023
9,50 %10,50 %
1.7.-31.12.
2022
7,00 %8,00 %
1.1.-30.6.
2022
7,00 %8,00 %
1.7.-31.12.
2021
7,00 %8,00 %
1.1.-30.6.
2021
7,00 %8,00 %
1.7.-31.12.
2020
7,00 %8,00 %
1.1.-30.6.
2020
7,00 %8,00 %
1.7.-31.12.
2019
7,00 %8,00 %
1.1.-30.6.
2019
7,00 %8,00 %
1.7.-31.12.
2018
7,00 %8,00 %
1.1.-30.6.
2018
7,00 %8,00 %

Taulukon lähde: Suomen Pankki

 

Viivästyskoron määrän laskeminen

Viivästyskoron laskeminen onnistuu seuraavalla kaavalla:

  • Korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä / (100 x 365)

(Huomioi, että vuosi 2024 on karkausvuosi, jolloin viivästyskoron laskentakaavan lukema 365 muuttuu lukemiin 366.)

Esimerkki: Kuluttajalle eli tavalliselle yksityishenkilölle lähetetyn 500 euron laskun eräpäivä on 1.2.2024. Lasku maksetaan 21.2.2024 eli 20 päivää myöhässä.

Voimassa oleva vuosittainen viivästyskorko kuluttajille on kyseisenä ajankohtana 11,50 prosenttia. Tällöin viivästyskoron määrä on 11,50% x 500€ x 20 / 36600 = 3,14 euroa.

Näin paljon myöhässä olevasta laskusta on jo todennäköisesti lähetetty maksumuistutus. Yksityishenkilölle voi lähettää ensimmäisen maksullisen muistutuksen 14 päivän kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä.

Muistutuskulun enimmäismäärä on 5 euroa. Viivästyskoron lisäksi laskujen maksaminen myöhässä voi siis aiheuttaa myös muita ylimääräisiä kuluja.

Kuluttajasaatavien perintäkuluja koskevat enimmäismäärät on lueteltu perintälaissa.

Viivästyskoron laskenta tehdään aina maksamatta jääneestä laskun loppusummasta. Viivästyskorolle ei lasketa arvonlisäveroa eikä viivästyskorolle myöskään lasketa erikseen korkoa. Jälkimmäinen lause tarkoittaa, että viivästyskorkoon ei kerry korkoa korolle, vaan korko koskee ainoastaan alkuperäistä saatavaa.

Viivästyskoron laskennassa voit hyödyntää myös verkosta löytyviä viivästyskorkolaskureita – yhden esimerkin löydät linkin takaa.

 

Mitä tarkoittaa huojennettu viivästyskorko?

Viivästyskorosta puhuttaessa esiin nousee välillä termi huojennettu viivästyskorko. Se tarkoittaa korkoa, jonka Verohallinto määrää maksettavaksi jäännösveroista ja lisäennakosta.

Huojennetulta viivästyskorolta välttyäkseen verovelvollisen tulee maksaa verovuoden aikana riittävästi ennakonpidätystä tai ennakkoveroa tai täydentää puuttuvat ennakot kuukauden sisällä verovuoden päättymisestä.

Huojennettu viivästyskorko vuonna 2024 on 6 prosenttia. Huojennettua viivästyskorkoa ei pidä sekoittaa tavanomaiseen viivästyskorkoon, jota tämän artikkelin edeltävät kappaleet käsittelevät.